Přímo zpracováváme projekty vzduchotechniky, chlazení a vytápění ve všech stupních projektové dokumentace. Komplexní dodávka projektů na jednom objektu zajišťuje efektivní návrh zařízení s ohledem na jeho funkčnost, pořizovací cenu , ekonomiku provozu a návratnost v případě investičního řešení.

Z důvodu vzájemné propojenosti projekce a praxe, jsem schopni zapracovávat do našich návrhů zkušenosti z již provedených realizací.